Eleni Mylonas  Animal Portraits pastel on black paper
BabyOld Monkey
2020
pastel on black paper
11 x 14 in
Animal Portraits